fagområde

fagområde
domain

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Speciale — Fagområde, specialitet, særfag, særevne, særemne …   Danske encyklopædi

  • Datalogi — er læren om data og elektronisk databehandling. Ordet er dannet af Peter Naur, og benyttes hovedsagelig i Danmark og Sverige. På andre sprog kaldes dette fagområde typisk computervidenskab. Nogle af grenene indenfor datalogien er: algoritmik,… …   Danske encyklopædi

  • disciplin — I di|sci|plin 1. di|sci|plin sb., en, er, erne (fagområde, sportsgren) II di|sci|plin 2. di|sci|plin sb., en (det at indordne sig under bestemte regler) …   Dansk ordbog

  • fag — sb., et, fag, ene, i sms. fag , fx fagkreds, fagområde …   Dansk ordbog

  • portefølje — por|te|føl|je sb., n, r, rne (en ministers fagområde; ØKONOMI værdipapirbeholdning; ÆLDRE dokumentmappe); minister uden portefølje (minister uden et fagministerie under sig) …   Dansk ordbog

  • ressort — res|sort sb. (fk. el. itk.), er, erne (ansvarsområde, fagområde), i sms. ressort , fx ressortområde (jf. resort) …   Dansk ordbog

  • ressortministerie — res|sort|mi|ni|ste|rie (el. ressortministerium) sb., t, r, rne (det ministerie et bestemt fagområde hører under) …   Dansk ordbog

  • ressortministerium — res|sort|mi|ni|ste|ri|um (el. ressortministerie) sb., ressortministeriet, ressortministerier, ressortministerierne (det ministerie et bestemt fagområde hører under) …   Dansk ordbog

  • terminologi — ter|mi|no|lo|gi sb., en, er, erne (sæt af betegnelser der bruges indenfor et bestemt fagområde) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”